Diploma-Duplikata

DİPLOMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mezuniyet Belgesi ve Diploma alabilmek için mezun ve mezun durumda olan öğrenicilerimizin aşağıdaki evrakları öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde mezuniyet belgesi ve diploma verilmeyecektir.

1 – Dilekçe

2 – Nüfus Cüzdanının ön ve arka yüzlerinin fotokopisi.

3 – Beyanname (Öğrenci İşlerinde kendi el yazısı ile doldurulacak ve geçici adresler yazılmayacaktır.)

4 – Öğrenci Kimliği öğrenci işlerine teslim edilecektir.

DUBLİKATA İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 – Noter onaylı nüfus cüzdan sureti

2 -Gazete ilanı (yerel gazete olmayacak). Gazeteye şöyle ilan verilecek: “İÜ SHMYO’dan almış olduğum diplomamı kaybettim hükümsüzdür”. (Adı Soyadı yazılacak, eğer evlenmişse her iki soyadı da olacak)