Dişçilik Hizmetleri Bölümü

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Diş Protez Teknolojisi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik yetiştirilmesidir.

Programdan mezun olan  öğrencilerimizin görevi, Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli, sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapmaktır.

Bu programa YGS-2 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Diş Protez Teknikeri unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız Devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuvarlarında, özel sektöre ait özel diş laboratuvarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protez laboratuvarlarında da çalışabilirler. 

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Diş Protez) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

  • Diş protez alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.
  • Alanıyla ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilecek düzeydedir.
  • Diş protez alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı edinme becerisine sahiptir.
  • Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgiye sahiptir.
  • Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.
  • Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Ağız ve Diş Sağlığı alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

 

Programın Amacı; Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik yetiştirilmesidir.

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulün de sorumluluk alacak ‘’Diş Hekimliği Klinik Yardımcı’’ elemanların yetiştirilmesidir.

Bu programa YGS-2 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programdan mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

·         Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanıma ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı edinme becerisine sahiptir.

·         Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgiye sahiptir.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

·         Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.