Yayınlarımız

Doç. Dr. Mustafa DEMİR

     İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

yayin1

 Bu kitap, İÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Programı I. ve II. sınıf öğrencilerine verilen derslerin isimlerini içeren dört temel bölümden oluşmuştur. Kitaptaki bölümlerin ve konuların akışı, radyonüklidlerin nükleer tıp uygulamalarındaki kullanım aşamalarına uygun olarak düzenlenmiştir. Birinci bölüm, “Radyoizotoplara Giriş”‘tir. Bu bölümde radyoaktif kaynağa ait bilgilerin işlendiği temel nükleer tıp fizik konuları yer almaktadır. İkinci bölüm “Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri” başlığı altında toplanmıştır. Nükleer tıp görüntüleme sistemlerinin temel işleyiş prensiplerinin ele alındığı bu bölümde radyasyonun deteksiyonu ve gama kameralar ele alınmış olup, yeni görüntüleme sistemlerinden SPECT ve PET’in temel prensipleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde “Nükleer Tıp Açısından Korunma” konuları ele alınmıştır. Radyasyon korunmasından sorumlu uluslararası kuruluşların işlevleri, radyasyon korunmasında temel kurallar ve dazimetri hesaplama yöntemleri verilmiştir. Bölümün sonunda radyasyonun biyolojik etkileri anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölüm “Radyofarmasötikler ve Radyonüklidler” başlığı altında toplanmıştır. Bu bölümde ideal radyofarmasötiklerde aranan özellikler, radyonüklidlerin üretim metodları, işaretleme metodları, lokalizasyon mekanizmaları ve kromatoğrafi metodları işlenmiştir.  Bölümün sonunda radyoassay konusu incelenmiştir.


Figen GÜRDÖL, Esma GÜR Sema GENÇ, Yıldız İYİDOĞAN

yayin2

Bu kitap 2001 yılında; İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen GÜRDÖL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma GÜR, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema GENÇ ve İÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız İYİDOĞAN tarafından hazırlanmıştır.

Bu kitap laboratuvara ilk adım atanlar için bir klavuz ve başvuru kitabı niteliğindedir.
Prof. Dr. Mustafa DEMİR

  İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

yayin3-1

yayin3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencilerinin yeni sistemdeki eğitimlerine yönelik olarak hazırlandı. Kitapta toplam 14 bölüm vardır. İyonize radyasyon kullanan Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi bölümlerindeki radyasyon korunması kurallarını, bölümlerin yapılanmasını ayrıca radyasyon görevlisi olarak çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik bilgiler içermektedir. Kitaptaki radyasyon korunması ve radyasyon güvenliği konuları güncel ve yasal bilgiler çerçevesinde işlendi.