Yüksekokulumuz

Yüksekokulumuz 1984-1985 öğretim yılında Protez Teknikerliği adı altında faaliyete başlamış olup 1985-1986 Eğitim Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okuluna dönüştürülerek; Diş Protez Programı, Ebelik Programı, Radyoloji Programı, ve Tıbbi Laboratuvar Programı, 1987-1988 Eğitim Öğretim yılında Hemşirelik Programı, 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında da Ağız Diş Sağlığı Programı ile faaliyet sürdürmüştür.

 1992-1993 Eğitim Öğretim yılından itibaren Ebelik ve Diş Protez Programlarında ikinci öğretime başlanmış ve 1996-1997 Eğitim Öğretim uygulamadan kaldırılmıştır. 1997-1998 Eğitim Öğretim yılından itibaren Ebelik ve Hemşirelik Programı dört yıllık lisans programına dönüştürülerek yüksek okulumuzdan ayrılmıştır. Okulumuz bu tarihten itibaren 5 programla faaliyetine devam etmiştir. 19.07.2009 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile de Diş Protez Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı; Radyoloji Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; Tıbbi Laboratuvar Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı; Ağız Diş Sağlığı Programı da Ağız ve Diş Sağlığı Programı olarak değiştirilmiştir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının adı değişmemiştir. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren de Radyoterapi Programı açılmıştır.


MİSYON

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır.

     İlkeler

 • Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet kazanımlarına bağlı olmak
 • Çağdaş teknolojileri kullanan eğitim
 • Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
 • Çevreye ve halkına saygılı olmak
 • İletişim yeteneği ve sorumluluk anlayışı kuvvetli olmak
 • Diş Protez Teknolojisi Programı; çağdaş eğitim vererek yetkin diş protez elemanı yetiştirir
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı; sağlık sektöründeki değişik tip laboratuvarlarda çalışabilecek laborant yetiştirir
 • Ağız ve Diş Sağlığı Programı; çağdaş eğitim vererek yetkin Diş Hekimi yardımcısı yetiştirir
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; Diagnostik Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp alanlarında çalışacak ara eleman yetiştirir.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; sağlık hizmetleri alanında belge-bilgi organizasyonunda görev alacak ara eleman yetiştirir

VİZYONUMUZ

Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda öğretim elemanı ve fizik mekan yeterliliği ölçüsünde yeni tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları geliştirmektir.

     İlkeler

 • Öncelikli olarak tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmak
 • Sağlık sektöründe kendi alanlarında aranan elaman yetiştirmek
 • Hizmet verdiği sektörde güven telkin eden saygın elemanlar yetiştirmek

 

EĞİTİM AMAÇ ve HEDEFLERİ

Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı, özgür, çok sesli, adil, şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, bilimsel özgürlüğü, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, takım çalışması odaklı, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, hizmet verdiği sektörde güven telkin eden saygın elemanlar yetiştiren ve sağlık sektöründe kendi alanlarında aranan elaman yetiştirmede öncelikli olarak tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmak.

 

Sevgili Öğrenciler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun ve beş yüz yıllık tarihiyle haklı olarak ülkemizin en büyük ve en önemli üniversitesinin mensubu olmanız nedeniyle sizleri kutluyorum.

Öğrencimiz olduğunuz andan itibaren Yüksekokulumuz çatısı altında, gerek iki yıllık eğitim-öğretim hayatınız boyunca gerekse mezuniyet sonrası yaşamınızda okul yönetimimizin sevgi, hoşgörü ve ilgisi üzerinizde olacaktır. Ayrıca her biri dallarında en seçkin bilim insanı olan akademik personelimiz ile deneyimli ve güler yüzlü idari personelimizin her zaman yanınızda olacağını bilmenizi isterim.

Mezuniyet sonrası yaşamınızda da İstanbul Üniversitesi çatısı altında buluşmayı temenni eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ

Yüksekokul Müdürü