2015 Yılı Kayıtlı Son Sınıf Öğrencileri için Azami Süre Sınavları Duyurusu ve Başvuru Dilekçesi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Azamî süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. …" hükmü uyarınca; 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran 2015 yılı kayıtlı son sınıf öğrencilerine birinci ek sınav ve ikinci ek sınav hakkının verilmesine, Sınav tarihlerinin 22.11.2019 tarihinde web sitesinde duyurulması, Sınavlarla ilgili başvuruların Genel Evrak Bürosu tarafından alınması Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür.


Başvuru Tarihleri: 11.11.2019 ile 15.11.2019 tarihleri arasındadır. Bu tarihler dışında herhangi bir nedenle kayıt alınmayacaktır.


İLANEN DUYURULURAzami Süre Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.